Wanneer er bij u op de werkvloer een calamiteit ontstaat moet u werknemers en bezoekers kunnen opvangen en kunnen verzorgen. Daarom moet u de bedrijfshulpverlening (BHV) binnen uw bedrijf goed regelen. Hoe u dit doet is onder andere afhankelijk van de aard van de omvang van uw bedrijf. In de Arbeidsomstandighedenwet staan algemene aanwijzingen.

 

Ontruiming

U moet een calamiteitenplan opstellen, dat precies aangeeft waar de hulpverlening uit bestaat. Het verplichte ontruimingsplan kan deel uitmaken van het calamiteitenplan.

 

Verplicht aantal bedrijfshulpverleners

Er staat geen precies aantal BHV’ers in de Arbowet vermeld. Dit aantal is afhankelijk van de gegevens in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). De belangrijke factoren daarbij zijn het aantal werknemers en het gemiddeld aantal bezoekers. U moet ervoor zorgen dat er altijd voldoende opgeleide BHV’ers beschikbaar zijn.

 

BHV op de bouw

Op bouwplaatsen moet de BHV altijd goed geregeld zijn, op een bouwplaats zijn de risico’s natuurlijk veel groter dan op een kantoor. Onderlinge afspraken tussen de aannemers en de onderaannemers op gebied van veiligheid moeten schriftelijk vastgelegd worden. Het hoofd bedrijfshulpverlening is verantwoordelijk voor de aanwezigheid en volledigheid van een bedrijfshulpverleningsplan. Dit plan moet afgestemd zijn met het V&G-plan.

 

De BHV cursus van G4S

Een bedrijfshulpverlener moet verplicht een BHV Cursus volgen. G4S biedt een BHV cursus aan die bestaat uit de volgende modules:

– Levensreddende handelingen;
– Communicatie;
– Alarmeren en ontruimen;
– Brandbestrijding.

 

Een BHV’er is dus opgeleid om in geval van nood de werknemers en bezoekers in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval de correcte eerste hulp moet verlenen. Zo kan een BHV’er bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

 

De BHV cursus duurt 2 dagen. Na deze cursus is het aangeraden om jaarlijks minimaal 1 keer terug te komen voor een herhalingscursus. Zo verwinterd uw kennis niet.