Deze site wil de burger in staat stellen een onafhankelijk oordeel te vormen over hoe de Europese Unie i invloed heeft op ons leven, en hoe wij meebeslissen in Europa.

Daarbij wil Europa Nu de voors én tegens van de Europese initiatieven laten zien om zo de burgers zicht te geven op de dilemma’s waar Europa voor wordt gesteld. De site beperkt zich daarbij niet tot de visies van de Europese Unie zelf of de Nederlandse regering, maar belicht bijvoorbeeld ook de standpunten van belangenorganisaties.

 

De site geeft antwoord op vragen als:

– hoe zit de Europese Unie in elkaar?

– wat kan de EU voor de Nederlandse burger betekenen?

– wat is de beste taakverdeling tussen ‘Brussel’ en de lidstaten?

– welke mogelijkheden hebben Nederlandse politici, belangenorganisaties en burgers om de Europese besluitvorming te beïnvloeden?

 

De gebruiker kan zich zowel op hoofdlijnen als in detail informeren (zie ook de Tips voor snel navigeren en opzoeken i).

Afhankelijk van eigen interesse en kennisachtergrond kan men uit twee informatieniveaus kiezen: Kort of Uitgebreid.

 

 

Meer informatie: Europa NU