Om eens een nieuw onderwerp aan te snijden, dacht ik dat het interessant zou zijn om eens te kijken naar de wet- en regelgeving omtrent persoonlijke veiligheid op de bouw. Uit onderzoek van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (bron) is gebleken dat er in de sector bouw en infrastructuur relatief veel bedrijfsongevallen voorkomen. In totaal waren er in 2016, 470 ernstige ongevallen. 16 hiervan zelfs met dodelijke afloop. Vanzelfsprekend vindt het merendeel van deze ongevallen plaats op de bouw zelf. Vallende voorwerpen die letsel veroorzaken, struikelen en verstappen zijn de meest voorkomende oorzaken voor arbeidsongevallen.

 

Veiligheid boven alles met werkschoenen

 

Maatregelen voor het voorkomen van letsel

Vanzelfsprekend is dat een persoon op een bouwplaats altijd een helm en veiligheidsschoenen draagt. Ook zijn er strenge regels omtrent gedrag op een bouwplaats, het volgen van instructies van opgeleide voormannen en het werken volgens ARBO-goedgekeurde richtlijnen. Helaas zijn risico’s desalniettemin niet weg te nemen. De inspectie SZW vreest dat de toenemende hoeveelheid ongevallen vooral toe te schrijven is aan het stijgende aantal flexibel werkende krachten. Uitzendkrachten, ZZP’ers, payrollers en ook buitenlandse werknemers zijn in toenemende mate aanwezig op de bouw. In veel van deze gevallen is het onduidelijk wie er verantwoordelijkheid draagt voor het informeren en handhaven van veiligheidsmaatregelen voor deze personen. Een andere oorzaak is dat er tussen bedrijven vaak geen duidelijke afspraken worden gemaakt over dit onderwerp, waardoor er vaak vanuit wordt gegaan dat de voorman/opzichter van het aannemersbedrijf verantwoordelijk is voor alle veiligheidsmaatregelen op de gehele bouw. Uiteraard is dit juridisch gezien onzin. Via de arbowet is geregeld dat er per werkgever moet worden aangegeven hoe de veiligheid gewaarborgd wordt. Wat wordt er nu aan gedaan? Op 17 maart wordt er vanuit Bouwend Nederland de Bewust Veilig dag georganiseerd, waarop bouwbedrijven stil staan bij gevaren en risico’s die zij lopen door werkzaam te zijn in deze sector. Met dit initatief hoopt de organisatie bewustzijn te creÎren waardoor niet alleen bedrijven, maar ook individuen initiatief nemen om zelf maatregelen te nemen om op deze manier risico’s te vermijden.